???mainPage???


ПОШУК

Розширений пошук


«Червень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
дата з:
по:


Головна » Дорадчі органи» Колегія» Постанови та рішення» Постанова Колегії Держатомрегулювання № 11 від 21 травня 2009 року версія для друку
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 11 від 21 травня 2009 року

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

 21 травня 2009 року

м. Київ

                                      11

 

 

Про внесення змін до умов ліцензії

ЕО № 000051 щодо продовження

терміну експлуатації дослідницького

ядерного реактору ВВР-М

 

 

 

 

Експлуатація дослідницького ядерного реактору ВВР-М була розпочата 12 лютого 1960 року. Проектом не було встановлено строк його експлуатації.

У травні 2002 року відповідно до чинного законодавства на підставі заяви Інституту ядерних досліджень (далі - ІЯД) НАНУ була видана ліцензія ЕО             № 000051 на право провадження діяльності "експлуатація ядерної установки" в складі дослідницького ядерного реактору ВВР-М та сховища відпрацьованого ядерного палива (далі – ліцензія). Згідно ліцензії термін експлуатації дослідницького ядерного реактору ВВР-М обмежувався 31.12.2008 року. У разі прийняття експлуатуючою організацією рішення щодо продовження експлуатації дослідницького ядерного реактору після 2008 року, ІЯД мав розробити та в термін до 30.06.2008 року надати до Держатомрегулювання звіт з переоцінки безпеки.

Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», 31.10.2008 ІЯД подав до Держатомрегулювання заяву про внесення змін до ліцензії. На підставі розробленого інститутом «Звіту з переоцінки безпеки дослідницького ядерного реактору ВВР-М ІЯД НАНУ» (далі – ЗПБ) в заяві ІЯД просив продовжити термін експлуатації дослідницького ядерного реактору ВВР-М до 31 грудня 2017 року.

За результатами розгляду наданого комплекту документів, 19.12.2008 було проведено засідання колегії Держатомрегулювання, на якому було констатовано, що з моменту отримання ліцензії експлуатуючою організацію був здійснений значний обсяг модернізацій систем та елементів, важливих для безпеки дослідницького ядерного реактору ВВР-М. У той же час наданий на розгляд ЗПБ не в повному обсязі враховував виконані модернізації та не містив інформації по окремим факторам безпеки.

Постановою колегії Держатомрегулювання  №28 від 19.12.2008 було визначено, що обсяг наданої заявником інформації не дозволяє зробити висновки щодо можливості продовження терміну експлуатації дослідницького ядерного реактору ВВР-М та зупинено його експлуатацію.  

Одночасно колегія Держатомрегулювання постановила, що умовами продовження експлуатації дослідницького ядерного реактору ВВР-М є усунення експлуатуючою організацією зауважень до ЗПБ, які стосуються надання додаткової інформації стосовно окремих факторів безпеки та одержання позитивних результатів державної експертизи на зазначений документ.

Оцінка доопрацьованого експлуатуючою організацією ЗПБ була здійснена з залученням ДНТЦ ЯРБ шляхом проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

За результатами державної експертизи був зроблений висновок, що ЗПБ відповідає фундаментальним принципам і критеріям безпеки та вимогам чинних норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Разом з тим, експертами ДНТЦ ЯРБ було виявлено ряд недоліків ЗПБ, які мають бути усунуті в терміни, узгоджені з Держатомрегулюванням та рекомендовано внести ці вимоги до особливих умов ліцензії.

Для перевірки готовності ІЯД до продовження терміну експлуатації дослідницького ядерного реактору ВВР-М комісія Держатомрегулювання в період з 05.05.2009 по 07.05.2009 провела інспекційне обстеження, яке здійснювалося у відповідності до затвердженого «Плану інспекційного обстеження дослідницького ядерного реактору ВВР-М Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України» за наступними напрямами:

- забезпечення безпеки під час поводження з радіоактивними відходами,  радіаційної безпеки та радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища;

- готовність персоналу, що працює на реакторі і його обслуговує;

- організація експлуатації реактору i експлуатаційна документація;

- виконання умов ліцензії та програм підвищення безпеки;

- забезпечення безпечної експлуатації корпуса реактора i систем, важливих для безпеки;

- стан готовності протипожежних систем.

Комісією Держатомрегулювання в ході проведення інспекційного обстеження було встановлено, що умови ліцензії виконуються, а стан експлуатації та експлуатаційна документація, технічний стан систем (елементів), важливих для безпеки, протипожежний стан  відповідають вимогам правил, норм та стандартів з безпеки.

За результатами інспекційного обстеження експлуатуючій організації було надано «Акт інспекційного обстеження дослідницького ядерного реактору ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН України до подовження здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки»» №3-15-23/6.

Відповідно до висновків комісії, наведених у зазначеному акті, умовою продовження експлуатації дослідницького ядерного реактору ВВР-М, є усунення зауважень, наведених у ньому в узгоджені з Держатомрегулювання терміни.

Заслухавши доповіді про результати державної експертизи матеріалів ЗПБ, інспекційного обстеження дослідницького ядерного реактору ВВР-М та обговоривши інформацію щодо рівня безпеки і технічного стану елементів (систем), важливих для безпеки дослідницького ядерного реактору   ВВР-М, колегія Держатомрегулювання

 

постановляє:

 

1. Затвердити «Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки по матеріалам «Звіту з переоцінки безпеки Дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України №ЗПБ.5-010-08/09».

 

2.   Визначити, що результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗПБ, інспекційного обстеження стану радіаційної безпеки, радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища, готовності персоналу ВВР-М, працездатності систем (елементів) важливих для безпеки, експлуатації та експлуатаційної документації дозволяють продовжити термін експлуатації дослідницького ядерного реактору до 31.12.2013 року за умови розробки та погодження у встановленому порядку наступних документів:

 - допустимі рівні радіоактивних викидів з венттруби дослідницького ядерного реактора ІЯД;

- контрольні рівні радіоактивних викидів, опромінення персоналу та параметрів радіаційної обстановки для окремих технологічних операцій, режимів експлуатації ядерної установки.

 

3. Інституту ядерних досліджень НАН України:

 

3.1. Внести у встановленому порядку зміни в «Инструкцию по предупреждению аварий и пожара и ликвидации их последствий на исследовательском ядерном реакторе ВВР-М института ядерних исследований» №2ВВР-02-097-06 щодо дій персоналу під час аварій, перелік яких наведений у ЗПБ.

                                                                                                       Термін: 30.10.2009

3.2. Розробити та погодити у встановленому порядку програму управління старінням обладнання та трубопроводів ВВР-М ІЯД НАНУ.

                                                                                                       Термін: 30.10.2009

3.3. Доопрацювати ЗПБ в частині виконання аналізу безпеки, що включатиме чіткий розподіл аварій на проектні та за проектні, аналіз зовнішніх екстремальних подій та помилок персоналу.

                                                                                                 Термін: лютий 2010.

3.4. Виконати аналіз аварії, пов’язаної з миттєвим руйнуванням опірної решітки активної зони ВВР-М або обґрунтувати відмову від розгляду такої аварії.

                                                                                                  Термін: лютий 2010

3.5. За результатами інформації, що міститься у Програмі зняття з експлуатації дослідницького ядерного реактора переглянути розділ 10 ЗПБ «Зняття з експлуатації».

                                                                                                  Термін:  30.11.2009.

 

 

 

4. З 01січня 2014 перевести реактор на етап припинення експлуатації відповідно до «Загальних положень забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких реакторів» НП 306.2.02/1.004-98.

Етап припинення експлуатації здійснювати за окремим дозволом Держатомрегулювання, який видається на підставі:

·        Програми припинення експлуатації ядерної установки;

·        Звіту про аналіз безпеки на етапі припинення експлуатації;

·        Змін до технологічного регламенту безпечної експлуатації ВВР-М.

Термін надання зазначених документів до Держатомрегулювання – 12.10.2013.

 

5. В разі прийняття експлуатуючою організацією рішення щодо подальшої експлуатації дослідницького ядерного реактору, виконати дослідження опромінених зразків та на підставі отриманих результатів, а також виконання оцінки технічного стану систем та елементів, підготувати і узгодити з Держатомрегулюванням рішення щодо можливості та умов подальшої безпечної експлуатації дослідницького ядерного реактора.

                                                                                                      Термін: 12.10.2013.

 

6. Департаменту оцінки безпеки ядерних установок (О. Демчук) внести до ліцензії ЕО №000051 відповідні зміни.

 

 

Голова                                                        О. Миколайчук

 

 

 

Секретар Колегії                                      Т. Козулько